Αρχική
Διαγωνισμοί
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Από//
Έως//
Δημόσια Διαβούλευση των σχεδίων των εγγράφων της σύμβασης (τεύχη του διαγωνισμού) για την ανάθεση με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου - μελέτης «Ψηφιακά υψομετρικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης» και κωδικό DEM_HD
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
03-11-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
18-11-2023
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίων των Τεχνικών Προδιαγραφών των έργων-μελετών: α) «Ψηφιακά υψομετρικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης» (κωδικός: DEM_HD) και β) «Έλεγχος ποιότητας των ψηφιακών υψομετρικών υποβάθρων υψηλής ανάλυσης» (κωδικός: QC_DEM_HD)
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
06-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
21-03-2023
Δημόσια Διαβούλευση για το διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
06-12-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
21-12-2022
Δημόσια Διαβούλευση για την «Μελέτη κτηματογράφησης για την ένταξη των Δήμων Π. Φαλήρου και Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (Kωδικός KTIMA_PROT)
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
21-10-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
05-11-2022
Δημόσια Διαβούλευση για τη μελέτη «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα και Σκινιά της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» (κωδικός KTIMA_VLS)
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
04-10-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
19-10-2022