Αρχική
Διαγωνισμοί
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Από//
Έως//
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Facilities Management)»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
21-09-2021
Καταληκτική Ημ/νία:
10-10-2021
Δημόσια διαβούλευση των σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλάκεια στα Κτηματολογικά Γραφεία»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
13-05-2021
Καταληκτική Ημ/νία:
28-05-2021
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
29-01-2021
Καταληκτική Ημ/νία:
17-02-2021
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
20-11-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
21-12-2020
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Διαμόρφωση Χώρων & Εγκαταστάσεων Κτιρίου Υποκαταστήματος Καλαμαριάς»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
06-10-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
21-10-2020