Αρχική
Διαγωνισμοί
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Από//
Έως//
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης πολιτών για το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
09-02-2024
Καταληκτική Ημ/νία:
04-03-2024
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης/μελέτης με τίτλο «Ψηφιακά Υψομετρικά Υπόβαθρα Υψηλής Ανάλυσης» (Κωδικός διαγωνισμού: DEM_HD)
Ημερομηνία Προκήρυξης:
29-12-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
21-02-2024
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Κεντρικών Γραφείων και Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
15-12-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
16-01-2024
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύωσης για το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS [HEPOS_TEL_23]»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
21-11-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
27-11-2023
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Περιφερειακών Γραφείων του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
07-11-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
13-11-2023