Αρχική
Διαγωνισμοί
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Από//
Έως//
Δημόσια διαβούλευση για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού της Λειτουργίας των Περιφερειακών Δομών του Ελληνικού Κτηματολογίου»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
19-07-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
03-08-2022
Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης (προσωπικού και επισκεπτών) στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
18-07-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
02-08-2022
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου τεύχους διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές δομές του Ελληνικού Κτηματολογίου»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
09-05-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
24-05-2022
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου παραρτήματος Παραδοτέα/Έλεγχοι του έργου «Μελέτη κτηματογράφησης για την ένταξη των ΟΤΑ Π. Φαλήρου και Καλλιθέας του Νομού Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (KTIMA_PROT)
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
19-04-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
04-05-2022
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και σχεδίου του παραρτήματος Παραδοτέα/Έλεγχοι του έργου «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα και Σκινιά της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης » (κωδικός: «KTIMA_VLS»)
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
15-03-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
30-03-2022