Αρχική
Γραφείο Τύπου
Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

Από//
Έως//
Παράταση Ανάρτησης Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων σε περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Παράταση Ανάρτησης Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων σε περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Παράταση Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στις Π.Ε Θεσπρωτίας και Κέρκυρας
Παράταση Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στις Π.Ε Θεσπρωτίας και Κέρκυρας
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Μέσω του Gov.gr οι αιτήσεις Κτηματολογίου για το Πρόγραμμα “Σπίτι μου” της Δ.Υ.Π.Α.
Μέσω του Gov.gr οι αιτήσεις Κτηματολογίου για το Πρόγραμμα “Σπίτι μου” της Δ.Υ.Π.Α.
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Δράμας του Ελληνικού Κτηματολογίου
Έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Δράμας του Ελληνικού Κτηματολογίου
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Ανάρτηση σε περιοχές των Π.Ε. Βοιωτίας, Φωκίδας και Χαλκιδικής
Ανάρτηση σε περιοχές των Π.Ε. Βοιωτίας, Φωκίδας και Χαλκιδικής
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Ελληνικού Κτηματολογίου
Έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Ελληνικού Κτηματολογίου
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου