Αρχική
Ο Φορέας
Διοικητικό Συμβούλιο - Οργανόγ...

Διοικητικό Συμβούλιο - Οργανόγραμμα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΠΑΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 4512/2018, 4602/2019 & 5003/2022)
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ