Αρχική
Διαγωνισμοί
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Από//
Έως//
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
15-03-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
11-04-2020
Διαβούλευση σχεδίου τευχών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων και υπηρεσιών του ΝΠΔΔ "Ελληνικό Κτηματολόγιο"
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
15-01-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
31-01-2020
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, θέασης, τηλεφόρτωσης και μετασχηματισμού γεωχωρικών δεδομένων του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, βάσει των προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
06-11-2018
Καταληκτική Ημ/νία:
06-11-2018
Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιων Τεύχους Διαγωνισμού με τίτλο «Εναρμόνιση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με την οδηγία GDPR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
09-10-2018
Καταληκτική Ημ/νία:
23-10-2018
Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίων Τευχών Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
29-12-2017
Καταληκτική Ημ/νία:
15-01-2018