Αρχική
Διαγωνισμοί
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Από//
Έως//
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τευχών διαγωνισμού «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Εικονικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
04-08-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
10-09-2020
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Προβολή δράσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου 2020»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
09-07-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
18-07-2020
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εξοπλισμού παραγωγής εκτυπώσεων και αντιγράφων/Managed Print Services»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
08-05-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
22-05-2020
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ανάπτυξης νέων εφαρμογών κτηματολογικού ενδιαφέροντος και επέκταση λειτουργικότητας e-Services καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
22-04-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
07-05-2020
Δημόσια Διαβούλευση σχέδιων τεύχους διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για τον σχεδιασμό και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πόρων της “Ελληνικό Κτηματολόγιο”»
Ημερομηνία Διαβούλευσης:
16-03-2020
Καταληκτική Ημ/νία:
11-04-2020