Αρχική
Διαγωνισμοί
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Από//
Έως//
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης Γραφείων Κτηματογράφησης στις περιοχές των Δήμων Ηγουμενίτσας και Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
13-04-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
19-05-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
05-04-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
04-05-2023
Παράταση διαγωνισμού «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος και ενιαίων Κτηματολογικών Υπηρεσιών για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
28-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
03-04-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
27-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
25-04-2023
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού «Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου χρήσεων 2022 & 2023»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
23-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
28-03-2023