Αρχική
Διαγωνισμοί
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Από//
Έως//
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος και ενιαίων Κτηματολογικών Υπηρεσιών για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
21-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
28-03-2023
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού για τη δημιουργία «Πολυκαναλικού Κέντρου Επικοινωνίας (CommunicationHub)»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
16-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
23-03-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου χρήσεων 2022 & 2023»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
13-03-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
28-03-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος και ενιαίων Κτηματολογικών Υπηρεσιών για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
24-02-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
28-03-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία «Πολυκαναλικού Κέντρου Επικοινωνίας (CommunicationHub)»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
22-02-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
23-03-2023