Αρχική
Διαγωνισμοί
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Από//
Έως//
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύωσης για το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS [HEPOS_TEL_23]»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
27-10-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
27-11-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Περιφερειακών Γραφείων του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
10-10-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
13-11-2023
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού «Συντήρηση/Ανανέωση/Προμήθεια Νέων Αδειών και υποστήριξη SAP»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
06-09-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
11-09-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση/Ανανέωση/Προμήθεια Νέων Αδειών και υποστήριξη SAP»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
10-07-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
11-09-2023
Προκήρυξη διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιφερειακών γραφειών του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
14-06-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
17-07-2023