Αρχική
Διαγωνισμοί
Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Από//
Έως//
Παράταση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης (προσωπικού και επισκεπτών) στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
01-02-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
03-02-2023
Παράταση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης (προσωπικού και επισκεπτών) στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
19-01-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
30-01-2023
Τεύχος ερωτήσεων-απαντήσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης (προσωπικού και επισκεπτών) στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
18-01-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
19-01-2023
Παράταση διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ημερομηνία Προκήρυξης:
12-01-2023
Καταληκτική Ημ/νία:
23-01-2023
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης για την ένταξη των Δήμων Π. Φαλήρου και Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (Κωδικός διαγωνισμού: ΚΤΙΜΑ_PROT)
Ημερομηνία Προκήρυξης:
29-12-2022
Καταληκτική Ημ/νία:
10-02-2023