Αρχική
Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Από//
Έως//
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς και σύσταση Υποκαταστήματος Κιλκίς στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς και σύσταση Υ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιλίου και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Περιστερίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιλίου και τροποποίησ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Αναστολή λειτουργίας του ΚΓ Πειραιώς και Νήσων την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023
Αναστολή λειτουργίας του ΚΓ Πειραιώς και Νήσων την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάρου και σύσταση Υποκαταστήματος Πάρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάρου και σύσταση Υπ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Γαυρίου και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκ/τος Άνδρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Γαυρίου και τροποποίηση τη...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδο...
Διαβάστε την Ανακοίνωση