Αρχική
Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Από//
Έως//
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Ερινεού και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκ/ματος Αιγιαλείας Αιγίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδος του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Ερινεού και τροποποίηση τη...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμαρίου και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Ρεθύμνου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμαρίου και τροπο...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δράμας και σύσταση Υποκαταστήματος Δράμας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δράμας και σύσταση Υ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Αγρινίου Β και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Αγρινίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδος του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθ/κείου Αγρινίου Β και τροποποίηση...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κιλκίς του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023
Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κιλκίς του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας την Τ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης και σύσταση Υποκαταστήματος Ξάνθης στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ανακοίνωση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης και σύσταση Υ...
Διαβάστε την Ανακοίνωση