Νέα παράταση της προθεσμίας για τη διαδικασία διόρθωσης θέσης και ορίων ακινήτων σε περιοχές της Λευκάδας

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024 η προθεσμία για την συμμετοχή στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των ακινήτων σε περιοχές της Λευκάδας. Η δεύτερη αυτή παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους μη μόνιμους κατοίκους που θα προσέλθουν στην περιοχή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να ενημερωθούν και να παραλάβουν τον Φάκελο Αυτοψίας για το ακίνητο τους. Μάλιστα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου έχει ήδη ενημερώσει απευθείας τους δικαιούχους των αυτοψιών ώστε να προσέλθουν στο Υποκατάστημα Λευκάδος του Ελληνικού Κτηματολογίου και να παραλάβουν τον Φάκελο Αυτοψίας.

Η διαδικασία η οποία ξεκίνησε πιλοτικά, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στις 15/5/2024, αφορά ακίνητα που βρίσκονται τους παρακάτω ΟΤΑ του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων:

•    ΟΤΑ Αλεξάνδρου: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340051205 & 340051206 
•    ΟΤΑ Απολπαίνης: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340060602
•    ΟΤΑ Τσουκαλάδων: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340370705

Η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των ακινήτων (άρθρο 19 Α παρ.3 του ν.2664/1998)  στοχεύει στην αποτύπωση των ακινήτων με ακρίβεια, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και απεικόνισης, ώστε να  επιλυθούν οριστικά, με εξωδικαστικό τρόπο, τυχόν προβλήματα που υπήρχαν στη γεωμετρική απεικόνιση των περιουσιών των πολιτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών το Υποκατάστημα Λευκάδος εξακολουθεί να διεκπεραιώνει αιτήματα που υποβάλλονται για συναλλαγές. 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης:

•    Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει συμμετάσχει στην προηγούμενη φάση διόρθωσης των ορίων και της θέσης της ιδιοκτησίας του (με υποβολή αναφοράς στοιχείων και υπόδειξη ορίων  σε αυτοψία), πρέπει να μεταβεί στο  Υποκατάστημα Λευκάδος του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων έως και τις 16/08/2024, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 13.00, για να  παραλάβει τον Φάκελο Αυτοψίας του ακινήτου του. Ο Φάκελος Αυτοψίας περιλαμβάνει:
1.     το «Διάγραμμα της Αυτοψίας» όπου αποτυπώνονται τα όρια του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα  
2.    τον «Πίνακα της Αυτοψίας» με την περιγραφή των τμημάτων των ΚΑΕΚ που επηρεάζονται από τον επαναπροσδιορισμό
3.    τα στοιχεία των δικαιούχων των επηρεαζόμενων όμορων ακινήτων οι οποίοι θα χρειαστεί να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της αυτοψίας μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει ο προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Λευκάδος.
•    Οι όμοροι ιδιοκτήτες, εφόσον συμφωνούν με την μεταβολή των ορίων των ακινήτων τους όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της αυτοψίας, μπορούν να συναινέσουν με υπεύθυνη δήλωση  ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, να υποβάλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στο Υποκατάστημα Λευκάδας, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει ο προϊστάμενος.
•    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και επεξεργασίας τυχόν αντιρρήσεων, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Κατά το χρόνο εκείνο θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση με σχετικές οδηγίες.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.  Στο Υποκατάστημα Λευκάδος, Θ. Στράτου & Ν. Ζαμπελίου,  ΤΚ 31100,  Λευκάδα, Καθημερινά 10.00-13.00
2. Στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Λεωφ. Μεσογείων 288, ΤΚ 15562, Χολαργός, τηλ. 210 6505600,  Καθημερινά 10:00 - 13:00
3. Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλ. δ/νση: epan_dk_leykada@ktimatologio.gr


Αναλυτικές οδηγίες και έντυπα για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr