Διαδικασία επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων

Η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των ακινήτων (άρθρο 19 Α παρ.3 του ν.2664/1998) στοχεύει στην αποτύπωση των ακινήτων με ακρίβεια, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και απεικόνισης, ώστε να επιλυθούν οριστικά, με εξωδικαστικό τρόπο, τυχόν προβλήματα που υπήρχαν στη γεωμετρική απεικόνιση των περιουσιών των πολιτών.

Δείτε τις οδηγίες και τα έντυπα για τη διαδικασία ανά περιοχή.

Νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραλαβή του Φακέλου Αυτοψίας

Διαδικασία του επαναπροσδιορισμού σε περιοχές της Λευκάδας

Οδηγίες για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού στη Λευκάδα

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ομόρων στη Λευκάδα

Διαδικασία του επαναπροσδιορισμού σε περιοχές της Λέσβου

Οδηγίες για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού στη Λέσβο

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ομόρων στη Λέσβο