Εγχειρίδιο Ενιαίων Κανόνων Νομικού Ελέγχου Κτηματολογίου

Δείτε ΕΔΩ την πρώτη έκδοση του Εγχειριδίου Ενιαίων Κανόνων Νομικού Ελέγχου Κτηματολογίου.