Τι είναι το HEPOS;

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστημα το οποίο σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την παροχή υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης, με υψηλή ακρίβεια, αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU). Το σύστημα αποτελείται από 98 μόνιμους σταθμούς αναφοράς, κατανεμημένους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετρήσεις των σταθμών συγκεντρώνονται, σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Ελέγχου, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπου γίνεται η επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διάθεση και αποστολή των δεδομένων προς τους χρήστες. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω του δικτυακού τόπου του HEPOS.

Ποια είναι η κάλυψη του δικτύου του HEPOS;

Το HEPOS έχει πανελλαδική κάλυψη.

Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Θέσεις Σταθμών Αναφοράς του HEPOS (αρχείο kml για Google Earth)

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το HEPOS;

Το HEPOS παρέχει στους χρήστες τις παρακάτω υπηρεσίες:

A) Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου

Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου

B) Υπηρεσίες μετεπεξεργασίας

Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών μετεπεξεργασίας

Γ) Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών

Για πληροφορίες σχετικά με το HEPOS, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη χρηστών του συστήματος:

  • Τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 16:00, στα τηλέφωνα 210-6505834 και 210-6505855.
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hepos_support@ktimatologio.gr. Το θέμα (subject) του μηνύματος πρέπει να ξεκινάει με τον «αριθμό εγγραφής» του χρήστη, προκειμένου τα μηνύματα των εγγεγραμμένων χρηστών να απαντώνται κατά προτεραιότητα. Ο «αριθμός εγγραφής» αναγράφεται στο έντυπο «Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του HEPOS», το οποίο αποστέλλεται στους χρήστες όταν ενεργοποιηθεί η πρόσβασή τους στο σύστημα.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του HEPOS;

① Για την εγγραφή στις υπηρεσίες μετεπεξεργασίας/πραγματικού χρόνου μέσω χρονοχρέωσης απαιτείται η αποστολή με email στο hepos_support@ktimatologio.gr, των παρακάτω εντύπων:

② Για την εγγραφή στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου μέσω πακέτων απεριόριστης χρήσης απαιτείται η αποστολή με email στο hepos_support@ktimatologio.gr, των παρακάτω εντύπων:

Δείτε τον τιμοκατάλογο με το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του HEPOS

Δείτε τις τράπεζες στις οποίες γίνεται η πληρωμή για τη χρήση των υπηρεσιών του HEPOS

Υποστηρικτικό Υλικό

Συχνές Ερωτήσεις για το HEPOS

Για είσοδο στις υπηρεσίες του HEPOS επισκεφθείτε το www.hepos.gr