Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Πρόγραμμα COPERNICUS - Παρακολ...

Πρόγραμμα COPERNICUS - Παρακολούθηση μορφών κάλυψης και χρήσεων γης

Συμμετοχή του φορέα σε προγράμματα παρακολούθησης κάλυψης/χρήσεων γης

Tο Ελληνικό Κτηματολόγιο από το 2013 έχει οριστεί, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), Θεματικό Κέντρο Αναφοράς για την Ελλάδα για θέματα κάλυψης γης και Δασών. Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της ΕΕ με αποστολή να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον.

Ένα από τα κυριότερα προγράμματα του ΕΟΠ είναι το COPERNICUS LAND MONITORING, που αφορά σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης γης, με σκοπό την παραγωγή πληροφοριών για τη γη, τη θάλασσα, την ατμόσφαιρα, την κλιματική αλλαγή, την διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την ασφάλεια.

a8rr91601031055988[1].png

Τι είναι το Corine Land Cover (CLC)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, υλοποιείται το Corine Land Cover (CLC). Το CLC είναι ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης κάλυψης/χρήσεων γης σε ευρωπαϊκό όμως επίπεδο. Παράγει χωρικά δεδομένα σχετικά με την κάλυψη/χρήση γης και τις μεταβολές τους στο χρόνο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1985 (έτος αναφοράς 1990). Έκτοτε πραγματοποιούνται χαρτογραφήσεις και ενημερώσεις αλλαγών κάλυψης/χρήσεων γης σε εξαετή βάση (2000, 2006, 2012 και 2018) για 39 χώρες της Ευρώπης.

Πώς γίνεται η καταγραφή των καλύψεων/χρήσεων γης

Μέσα από δορυφορικές εικόνες (παρέχονται από τον ΕΟΠ μέσω της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας), και τα δεδομένα που τηρεί κάθε Θεματικό Κέντρο Αναφοράς, χαρτογραφούνται και κωδικοποιούνται οι κατηγορίες κάλυψης/χρήσεων γης σε εθνικό επίπεδο.

Ως ελάχιστη μονάδα χαρτογράφησης ορίζονται τα 25 εκτάρια (250 στρέμματα) και ελάχιστο πλάτος χαρτογράφησης τα 100 μέτρα.

Πού απευθύνεται

Τα εξαγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών εφαρμογών από ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα CORINE Land Cover (CLC) πατήστε ΕΔΩ.