Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Τέλος Αντιρρήσεων

Τέλος Αντιρρήσεων

Τι είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης και πότε καταβάλλεται;

Για την υποβολή αντίρρησης ενδέχεται να οφείλετε να καταβάλλετε σχετικό τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την έκταση της περιοχής για την οποία υποβάλλετε αντίρρηση.

Διαβάστε προσεκτικά την επόμενη παράγραφο για να βεβαιωθείτε εάν πρέπει ή όχι να καταβάλετε το σχετικό τέλος.

Ποιες αντιρρήσεις δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος;

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται οι αντιρρήσεις που αφορούν σε:

 • περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων (παρ. 2α του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει)
 • εκτάσεις που αντιστοιχούν στο όριο αρτιότητας, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας και εντάσσονται στην προηγούμενη περίπτωση (παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει)
 • περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Άρθρο 14 του Ν. 998/1979), οι οποίες εκ παραδρομής δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • περιοχές με εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και υποθέσεις που υπόκεινται στη διαδικασία αυτή
 • αντιρρήσεις που αφορούν στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π.: 64663/2956/30-7-2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/2773/8-7-2020

Επίσης, δεν υποβάλλεται τέλος από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (πχ Υπουργεία) και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι).

Προσοχή! Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα ΣΥΑΔΧ.

Ποιο είναι το κόστος του ειδικού τέλους μίας αντίρρησης;

Εφόσον δεν εμπίπτετε σε μια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, κατά την υποβολή αντίρρησης καταβάλλετε τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείτε τον χαρακτηρισμό.

 • έως και 100 τ.μ., 5 ευρώ
 • έως και 1.000 τ.μ., 20 ευρώ
 • πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 45 ευρώ
 • πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 90 ευρώ
 • πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 175 ευρώ
 • πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 350 ευρώ
 • πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 700 ευρώ
 • πάνω από 300 στρέμματα, 1.650 ευρώ

Το ειδικό τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι για να γίνει ο υπολογισμός του τέλους ορθά, χωρίς περιττή επιβάρυνση, θα πρέπει κατά την υποβολή της αντίρρησης να έχετε επιλέξει μόνο τα τμήματα της ιδιοκτησίας σας για τα οποία επιθυμείτε να επανεξετασθεί ο χαρακτηρισμός.

Πώς μπορώ να πληρώσω το ειδικό τέλος μιας αντίρρησης;

Μπορείτε να πληρώσετε με δύο τρόπους:

 • Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.
 • Σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί με ΠΡΟΣΟΧΗ ο 25ψήφιος κωδικός πληρωμής για να ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας. Για την πληρωμή των τελών μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, δείτε ΕΔΩ. Αν επιθυμείτε να πληρώσετε από τράπεζα χώρας της ζώνης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA) σε ευρώ, δείτε ΕΔΩ.