Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Τι είναι η ανάρτηση του δασικού χάρτη;

Πρόκειται για το στάδιο δημοσιοποίησης του δασικού χάρτη στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να ενημερώνεται και να ελέγχει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας περιοχής γενικά ή ενός ακινήτου ειδικότερα.

Ο δασικός χάρτης αναρτάται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομός). Στην απόφαση αναφέρονται οι προθεσμίες και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τη διεξαγωγή της ανάρτησης.

Γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη;

Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζετε γιατί επηρεάζει τις χρήσεις γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Καθώς ο προσδιορισμός του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη επιστημονική διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σημερινή μορφή ή χρήση ενός ακινήτου, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της κύρωσης του δασικού χάρτη.

Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην εφησυχάζετε και να ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ανάρτηση δασικού χάρτη στις περιοχές που κατέχετε ακίνητα. Στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου μπορείτε να πληροφορηθείτε για το στάδιο που βρίσκεται ο δασικός χάρτης για κάθε περιοχή.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στη περιοχή που με ενδιαφέρει;

 • Από τον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Πατήστε ΕΔΩ επιλέγοντας Νομό και Περιοχή.
 • Από τις αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην έδρα της οποίας αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη.
 • Από τους Δήμους και τα κοινοτικά καταστήματα στην έδρα των οποίων αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη.
 • Από την ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πού αναρτάται ο δασικός χάρτης;

Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της αρμόδιας τοπικής Διεύθυνσης Δασών.

Τι πρέπει να κάνω κατά την διάρκεια Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη;

Ελέγξτε αν το ακίνητο σας έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι τα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων στον δασικό χάρτη δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια. Άρα, συστήνεται να ελέγχετε τον δασικό χάρτη ακόμα και των γειτονικών περιοχών, ιδιαίτερα, δε, αν η έκταση που σας ενδιαφέρει βρίσκεται κοντά σε όρια Δήμου ή Νομού.

Έλεγξα τον δασικό χάρτη και συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Δεν απαιτείται από πλευράς σας καμία περαιτέρω ενέργεια.

Έλεγξα τον δασικό χάρτη και δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Σε περίπτωση που αμφισβητείτε τον χαρακτήρα της έκτασης (ή τμήματος αυτής), όπως έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, αναλόγως μπορείτε:

 • *να υποβάλετε α ποκλειστικώς ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις σας στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος.
 • *στην περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τέλους, υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) (για τις περιπτώσεις αυτές δείτε την ενότητα ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ).
 • να υποβάλλετε, ατελώς, ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Πού μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες και υποστήριξη;

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται δασικός χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία λειτουργούν όσο διαρκεί η Ανάρτηση.

Στα ΣΥΑΔΧ παρέχεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Επίσης στα ΣΥΑΔΧ:

 • υποβάλλονται ταχυδρομικά, με courier ή επιτόπια, όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την αντίρρηση σας (εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στη σχετική απόφαση).
 • παραλαμβάνονται οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα ΣΥΑΔΧ που λειτουργούν αυτή τη περίοδο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο πίνακας είναι κενός όταν δεν λειτουργεί κανένα ΣΥΑΔΧ.