Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών ...

Αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Νόμος 4685/2020)

Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχε ολοκληρωθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών για το 96% της έκτασης της χώρας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση για το 55% της έκτασης της χώρας και έγινε η μερική κύρωση των δασικών χαρτών για το 50% της έκτασης της χώρας.

p0u531606996040508[1].png

Ημερομηνία ενημέρωσης 6ος/2020

Ωστόσο, η διαδικασία της ανάρτησης ανέδειξε το ζήτημα εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές, ενώ ο χαρακτήρας τους είχε, νόμιμα, μεταβληθεί με βάση παλαιότερες διοικητικές πράξεις. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η μη αποτύπωση αυτών των διοικητικών πράξεων στους δασικούς χάρτες, ψηφίστηκε ο Ν. 4685/2020, ο οποίος προβλέπει την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών, ώστε να συμπεριληφθούν οι εν λόγω πράξεις, και την εκ νέου ανάρτησή τους, απαλλάσσοντας τους πολίτες από την ανάγκη υποβολής αντιρρήσεων και τις επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων από ένα τεράστιο όγκο εργασιών που θα καθυστερούσε την ολοκλήρωση του έργου τους.