Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Δασικοί Χάρτες και Κτηματολόγι...

Δασικοί Χάρτες και Κτηματολόγιο

Από την έναρξη της σύνταξης του Κτηματολογίου, αναγνωρίστηκε η σημασία και η σύνδεση του Δασικού Χάρτη με το Κτηματολόγιο. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο από το 1997, παράλληλα με τα έργα της κτηματογράφησης, ξεκινά και μελέτες για τη κατάρτιση του δασικού χάρτη στις αντίστοιχες περιοχές. Η κατάρτιση έχει ολοκληρωθεί (ή βρίσκεται σε τελικό στάδιο) για το σύνολο σχεδόν της χώρας.

Η συμμετοχή του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι σημαντική, καθώς για την υλοποίηση του δασικού χάρτη:

  • προκηρύσσει σχετικούς διεθνείς διαγωνισμούς για την κατάρτισή του
  • παρακολουθεί, επιβλέπει και ελέγχει τις σχετικές συμβάσεις
  • συντονίζει τη διαδικασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών και το ΥΠΕΝ
  • αναπτύσσει, υποστηρίζει και αναβαθμίζει διαδικτυακές εφαρμογές για την ηλεκτρονική ανάρτηση των δασικών χαρτών και την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων
  • αναπτύσσει, υποστηρίζει και αναβαθμίζει διαδικτυακές εφαρμογές για την ηλεκτρονική θέαση των κυρωμένων, από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, χαρτών.