Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Η έννοια των Δασικών Χαρτών

Η έννοια των Δασικών Χαρτών

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;

Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας.

Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη αναφέρεται στον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/χορτολιβαδικός ή μη), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά από την μορφή που είχε στο παρελθόν και από την μορφή που έχει σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του δασικού χάρτη δείτε ΕΔΩ.

Ποια είναι η σημασία του έργου των δασικών χαρτών;

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικό εργαλείο για:

 • Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους.
 • Την αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
 • Την προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο της σύνταξης του Κτηματολογίου, με στόχο την αξιόπιστη καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας.
 • Την ανάπτυξη βασικής υποδομής για τη σύνταξη του Δασολογίου, τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την έγκριση αδειοδοτήσεων και επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία σύνταξης του δασικού χάρτη;

 1. Κατάρτιση (σύνταξη) του δασικού χάρτη.
 2. Έλεγχος και θεώρηση του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις τοπικές αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.
 3. Ανάρτηση του δασικού χάρτη στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.
 4. Υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.
 5. Μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις περιοχές χωρίς αντιρρήσεις και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ.
 6. Εξέταση – εκδίκαση αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (ΕΠΕΑ) και διόρθωση του δασικού χάρτη.
 7. Ολική Κύρωση του δασικού χάρτη για το σύνολο μιας περιοχής και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι:

 • το Ελληνικό Κτηματολόγιο διενεργεί την κατάρτιση του δασικού χάρτη, την ηλεκτρονική ανάρτησή του μέσω διαδικτύου και την υποστήριξη των αναρτήσεων
 • η αρμοδιότητα θεώρησης, ανάρτησης, και κύρωσης του δασικού χάρτη ανήκει στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.