Αποφάσεις του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία/Υποκαταστήματα.

Δείτε τις αποφάσεις του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο α) «Μερική Άρση της αναστολής του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 1524/Β΄/7.3.2024) και β) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/28.2.2024 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 1586/Β΄/8.3.2024).