Απόφαση για τροποποίηση του αριθμού Εισηγητών του Μητρώου Νομικών Εισηγητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και έναρξη διαδικασίας για την επιλογή των προς εγγραφή Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Μητρώο Νομικών Εισηγητών

Δείτε την απόφαση της Γενικής Δ/ντριας του νπδδ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την τροποποίηση του αριθμού Εισηγητών του Μητρώου Νομικών Εισηγητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή των προς εγγραφή Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Μητρώο Νομικών Εισηγητών

ΑΠΟΦΑΣΗ
(184.37 KB)