Αναστέλλεται η λειτουργία του Υποκαταστήματος Καλλιθέας από την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024 λόγω μεταστέγασης

Aναστέλλεται η λειτουργία του Υποκαταστήματος Καλλιθέας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών του (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024, Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2024, Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2024 και Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, λόγω μεταστέγασης από την τρέχουσα διεύθυνση «Λυσικράτους 15 - Καλλιθέα Τ.Κ. 17674» στη νέα διεύθυνση «Γεωργίου Κρέμου 176 – Καλλιθέα Τ.Κ. 17675».