Ενημέρωση σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες του κτηματολογίου για τις οποίες απαιτούνται κωδικοί της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Λόγω αναβάθμισης των συστημάτων της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας από Παρασκευή 5/7/2024 ως Κυριακή 7/7/2024, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες του κτηματολογίου για τις οποίες απαιτούνται κωδικοί της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.