Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγομένων για τον κωδικό θέσης Ι.4.3 του διαγωνισμού Β 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι οριστικοί πίνακες του διαγωνισμού Β 2022 (αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγομένων) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορούν στον κωδικό θέσης Ι.4.3 αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr, στην ενότητα Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.