Απόφαση για την εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή  στο Μητρώο Εισηγητών εκατόν τριάντα έξι (136) Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση
(155.22 KB)