Πρακτικό κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Δείτε το πρακτικό κλήρωσης κατόπιν πρόσκλησης για την επιλογή υποψηφίων δικηγόρων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.