Απόφαση για την αναστολή των εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Υποκατάστημα Μεσολογγίου

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: ΡΟ5Ρ46ΜΨΦΖ-ΔΞΛ) για την αναστολή των εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Υποκατάστημα Μεσολογγίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας.

Απόφαση
(181.76 KB)