Απόφαση για την αναστολή των εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου.

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: Ψ4ΙΦ46ΜΨΦΖ-8ΣΡ) για την αναστολή των εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη).