Ενημέρωση επαγγελματιών για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 ξεκινάει η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο οποίο μεταφέρεται η τοπική αρμοδιότητα του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης (ΦΕΚ Β΄ 1253).

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω του ktimatologio.gov.gr. Η υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών από ΣΜΥ και βιβλία Κτηματολογίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψηφιακά.

Για φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εγγραπτέα πράξη για κτηματογραφημένα ακίνητα συστήνουμε τη χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου από το συμβολαιογράφο τους (https://akinita.gov.gr), μέσω του οποίου η διαδικασία νομικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε μία εργάσιμη ημέρα.

Η εξυπηρέτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, για όσους πολίτες και επαγγελματίες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν δια ζώσης, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «έκδοση αριθμού προτεραιότητας» στο ktimatologio.gov.gr.