Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης/μελέτης με τίτλο «Ψηφιακά Υψομετρικά Υπόβαθρα Υψηλής Ανάλυσης» (Κωδικός διαγωνισμού: DEM_HD)

Δείτε την ανακοίνωση για την Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ» (Κωδικός διαγωνισμού: DEM_HD).