Αρχική
Υπηρεσίες
Χωρική απεικόνιση Κτηματογράφη...

Χωρική απεικόνιση Κτηματογράφησης/ Λειτουργίας Κτηματολογίου

Ο φορέας ανέπτυξε έναν «διαδραστικό» χάρτη που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της σύνταξης του Ελληνικού Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή της χώρας.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει ποιες περιοχές βρίσκονται σε ένα** συγκεκριμένο στάδιο** σύνταξης κτηματολογίου (π.χ. συλλογή δηλώσεων, ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, εκδίκαση ενστάσεων, λειτουργία κτηματολογίου) όπως, επίσης, και σε ποιο στάδιο κτηματογράφησης βρίσκεται μία συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. ένα χωριό ή μία πόλη). Για τις περιοχές που η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει ολοκληρωθεί και λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία, υπάρχει απεικόνιση αυτών στο χάρτη με σχετικά σύμβολα και, επιπλέον, παρέχεται σχετική πληροφορία για αυτά (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.)

Ο διαδραστικός χάρτης θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες δυνατότητες και λειτουργίες.

Είναι διαθέσιμες οι εξής δυνατότητες:

  • Βασικές λειτουργίες πλοήγησης
  • Επιλογή χαρτογραφικού υποβάθρου (ορθοφωτοχάρτη Ελληνικού Κτηματολογίου, OpenStreetMap, OpenTopoMap)
  • Επιλογή και εμφάνιση συγκεκριμένων φάσεων της κτηματογράφησης
  • Ενεργοποίηση ή όχι ορίων διοικητικής φύσεως
  • Αναζήτηση περιοχής (Ο.Τ.Α) είτε λεκτικά, είτε με τον «κέρσορα».
  • Εμφάνιση σε αναδυόμενο παράθυρο πληροφοριών και σημαντικών ημερομηνιών που αφορούν τη περιοχή
  • Αναζήτηση γεωτεμαχίου μέσω ταχυδρομικής διεύθυνσης