Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις περιοχές αρμοδιότητάς του (βλ. περιοχές κάλυψης).

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ) για ακίνητα που ανήκουν στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μέχρι σήμερα ως μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία (Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κατερίνης).

Για να παραγγείλετε πιστοποιητικά, υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet. Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (.pdf) και μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία στην παρούσα φάση δεν εξυπηρετεί αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων ατελώς. Όπου συντρέχει ατέλεια για την έκδοση τέτοιων στοιχείων, τα αιτήματα για έκδοσή τους υποβάλλονται μόνο με επιτόπια παρουσία στο αρμόδιο ΚΓ/Yποκατάστημα.

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το κτηματολόγιο είναι:

 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Κτηματογραφικό διάγραμμα
 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης
 • Πιστοποιητικό Φ/Ν προσώπου

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών είναι:

 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Για να ζητήσετε και να παραλάβετε κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά:

 • Εισέλθετε στην εφαρμογή με τους κωδικούς που έχετε στο taxisnet.
 • Ανάλογα με την περιοχή που ανήκει το ακίνητό σας (βλ. περιοχές κάλυψης), επιλέξτε από το μενού: «Κτηματολόγιο» ή «Σύστημα μεταγραφών και υποθηκών».
 • Επιλέξτε «Νέα αίτηση πιστοποιητικού» και τον τύπο του πιστοποιητικού.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητά το σύστημα και υποβάλλετε την αίτηση.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις εκδίδεται αυτόματα το «Έντυπο Οφειλής Τελών» ενώ σε άλλες προηγείται σχετική επεξεργασία από το αρμόδιο ΚΓ/υποκατάστημα και, είτε το αίτημα απορρίπτεται είτε εκδίδεται το «Έντυπο οφειλής τελών» εντός 10 εργασίμων ημερών.
 • Πληρώστε εντός 7 ημερών το οφειλόμενο ποσό που αναγράφεται στο «Έντυπο Οφειλής Τελών» μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής. Σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτό δεν εκδίδεται και θεωρείται απαράδεκτη η υποβολή της σχετικής αίτησης.
 • Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας μέσω τράπεζας, μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό που βρίσκεται στο φάκελο της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Η επιβεβαίωση της πληρωμής είναι δυνατόν να διαρκέσει έως δύο εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής).

Σύνδεσμοι :

Για τη διαδικασία και την έναρξη της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (110/5/01.10.20 ΦΕΚ 4584 /Β’/16.10.20, 147/8/08.07.21 ΦΕΚ 3253/Β’/22.07.21, 177/11/17.03.2022 ΦΕΚ 1550/Β’/04.04.2022, ΦΕΚ 1951/Β΄24.03.2023)

Για τη διαδικασία πληρωμής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΦΕΚ 1781/Β’/12-04-2022, ΦΕΚ 1953/Β’/24.03.2023)

Πληρωμή ηλεκτρονικών συναλλαγών