Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Τρόποι υποβολής δήλωσης

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης της Ελληνικού Κτηματολογίου. Πατήστε εδώ.

H εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης είναι φιλική, εύχρηστη και πλήρως λειτουργική. Μέσω αυτής ο δικαιούχος μπορεί να καταχωρίσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση ιδιοκτησίας όπως τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου, των δικαιωμάτων, των συνυποβαλλόμενων στη δήλωση εγγράφων και να εντοπίσει το ακίνητό του στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης πατήστε εδώ.

  • Πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η δήλωση σε τρία βήματα:

  • Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)

Από τις 4/7/2016 λειτουργεί η εφαρμογή «Έκδοση νέου εντύπου οφειλής» μέσα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για όσους δεν έχουν καταβάλει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης για τα έντυπα που εκδόθηκαν έως και την 1/7/2016.  Στην περίπτωση αυτή, ο 20ψήφιος κωδικός πρέπει να αντικατασταθεί με νέο 20ψήφιο είτε μέσω του Γραφείου Κτηματογράφησης είτε μέσω της εφαρμογής και το αντίστοιχο ποσό να καταβληθεί μετά τις 4/7/2016.
 
Εάν επιλέξετε να εκδώσετε το «νέο έντυπο οφειλής» από την εφαρμογή θα χρειαστείτε τους κωδικούς ασφαλείας του taxisnet, καθώς και τον «κωδικό δήλωσης» και «κωδικό πληρωμής 401», όπως αυτοί εμφανίζονται στο προηγούμενο «έντυπο υπολογισμού τέλους».​

  • Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
  • Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ! Ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο παρέχει πλέον, μέσω της ιστοσελίδας του, την δυνατότητα εκτύπωσης του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»​ και από τον Η/Υ σας μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet​.

Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:

α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια)

β) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

​Θα χρειαστεί επίσης να επιδείξετε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ.).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ. Κλήσεις από λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136, ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ    ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES