Μέχρι την 27η Απριλίου κατόπιν ραντεβού θα γίνονται αιτήσεις για το σύστημα τήρησης ενεχύρων κάθε Πέμπτη

Κατόπιν της υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.Οικ.24404/11.04.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1302) ενημερώνουμε το συναλλακτικό κοινό ότι τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν. 4512/2018 που υπάγονται διοικητικά στο ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θα δέχονται κατά την περίοδο από 11/4 έως 27/4/2020 αιτήσεις για το σύστημα τήρησης ενεχύρων (ν.2844/2000, Α΄220) κατόπιν ραντεβού κάθε Πέμπτη.

Για τον προγραμματισμό των ραντεβού παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στις κάτωθι τηλεφωνικές γραμμές:

- Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας (τηλ.: 24610-34906)
- Υποκατάστημα Βέροιας (τηλ.: 23310-27443)
- Υποκατάστημα Πολύγυρου (τηλ.:23710-22488)
- Υποκατάστημα Καρδίτσας (τηλ.:24410-25490)
- Υποκατάστημα Λευκάδας (τηλ.:26450-22603)
- Υποκατάστημα Πρέβεζας (τηλ.: 26820-22784)

Εναλλακτικά, αιτήματα ραντεβού μπορούν να υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά για τα ανωτέρω περιφερειακά καταστήματα μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ» υπό το σύνδεσμο «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ