Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Επεξεργασία δηλώσεων

Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων, η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων.

Στην συνέχεια, ακολουθεί η Προανάρτηση, με στόχο την επιβεβαίωση της ορθότητας των συλλεχθέντων στοιχείων και την υπόδειξη τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους, μέσω της υποβολής, εφόσον απαιτείται, Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων. Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Προανάρτησης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.​

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, ακολουθεί η εξέταση των Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων και η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ανάρτηση, για την οποία οι δικαιούχοι ενημερώνονται ως εξής:

α) Οι πίνακες αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης ενώ παράλληλα, αποστέλλονται ταχυδρομικά Αποσπάσματα σε όσους έχουν δηλώσει δικαιώματα. β) ​Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.​ Μέσω της διαδικασίας της Ανάρτησης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ελέγξουν το περιεχόμενο των κτηματολογικών εγγραφών και να καταθέσουν ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Η συμμετοχή των πολιτών τόσο στη διαδικασία της Προανάρτησης όσο και της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Παράλληλα, στο διάστημα μέχρι την Προανάρτηση και Ανάρτηση είναι πιθανόν ο πολίτης να χρειαστεί να απευθυνθεί στα Γραφεία Κτηματογράφησης για μία σειρά θεμάτων, όπως εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλώσεις νέων δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν μετά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, αιτήσεις για την διόρθωση στοιχείων σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν και άλλες εκκρεμότητες, προκειμένου αυτές να διεκπεραιωθούν με απλές κα γρήγορες διαδικασίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ. Κλήσεις από λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136, ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ    ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES