01:33   Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Έργα υποδομής
Έργα ΕΣΠΑ (2014-2020)
logo ΕΠΑΝΕΚ.PNG

 
 
Ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020
 
 
Κατά τη  διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), η ΕΚΧΑ Α.Ε. (νυν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ») διεξάγει την υλοποίηση 45 έργων συνολικού προϋπολογισμού 94,18 εκατ. Ευρώ. Αναλυτικότερα ισχύουν τα παρακάτω:
 
Α) Ένταξη 13 νέων υποστηρικτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,48 εκατ. ευρώ 
Τα έργα αυτά εξυπηρετούν βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας, ήτοι τη βελτίωση της ποιότητας και την επιτάχυνση της σύνταξης του κτηματολογίου με νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη λειτουργία του κτηματολογίου. Επιπλέον στα έργα αυτά εντάσσεται  και η  επανοριοθέτηση των περιοχών NATURA της χώρας για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Οι βασικοί άξονες δράσης των 13 έργων αφορούν:
 
α) στην παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα, μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων (LSO25), και στην παροχή σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.
 
β) στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών - μέσα από ειδικές εφαρμογές - που θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πράξεων γης (π.χ. συμβολαιογράφοι, για την ηλεκτρονική υποβολή νέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και μηχανικοί για την επισύναψη ψηφιακών τοπογραφικών στις εγγραπτέες στο κτηματολόγιο πράξεις).
 
γ) στην εναρμόνιση των δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας (ΕΥΓΕΠ) και
 
δ) στη δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000»
 
Β) Ένταξη 32 νέων έργων Κτηματογράφησης συνολικού προϋπολογισμού 83,7 εκατ. ευρώ 
Τα εν λόγω έργα αφορούν σε μελέτες για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα (διαγωνισμός «ΚΤΙΜΑ-16»)
 
 
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης