Δείτε τις κατακυρωμένες συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης μέσω της σελίδας ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Για απευθείας σύνδεση με τη σελίδα, πατήστε εδώ.