Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
GK_ADDRESS
Μ. Γρηγοριάδη 18, TK 82100, Καλαμωτή Χίου
Τηλέφωνο
22710-71280
Email
ypoth.kthm.mast@gmail.com
Προϊστάμενος
Μαϊστράλη - Χανδρά Δέσποινα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί