Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Υποκατάστημα Χίου
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Υποκατάστημα Χίου
GK_ADDRESS
Βερίτη 76, TK 82132, Χίος
Τηλέφωνο
22710-23354, 22710- 84911
Email
kgvai_chios@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σταματουλάκη Λεμονιά

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί