Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Άμφισσας
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Άμφισσας
GK_ADDRESS
Κ. Σαθα & Μιχαλοπούλου 2, TK 33100, Άμφισσα
Τηλέφωνο
2265306833
Email
kgste_amfissa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μαρία Κλαμούρα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00