Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Φλώρινας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Φλώρινας
GK_ADDRESS
Ηπείρου 24, TK 53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο
23850-25401
Προϊστάμενος
Ολυμπία Χατζηχρήστου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί