Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
GK_ADDRESS
28ης Οκτωβρίου 6-8, TK 53200, Αμύνταιο Φλώρινας
Τηλέφωνο
23860-23766
Email
ipothami@gmail.com
Προϊστάμενος
Χρηστίδου Ευγενία (αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί