Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΡΕΣΠΩΝ
GK_ADDRESS
Στ. Δραγούμη 19, TK 53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο
23850-22519, 26376
Email
ktimpresp@gmail.com
Προϊστάμενος
Χατζηχρήστος Αναστάσιος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00