Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Σερρών
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Σερρών
GK_ADDRESS
Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, TK 62100, Σέρρες
Τηλέφωνο
23210-23604
Email
kgkm_serres@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Ανδρέου Ελευθέριος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00