Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
GK_ADDRESS
Αποστ. Αποστολίδη 12, TK 69100, Κομοτηνή Ροδόπης
Τηλέφωνο
25310-32944
Email
kgamth@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σαρηγιάννη - Κωνσταντινίδου Ελένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί